ALGEMENE VOORWAARDEN

1622 Lifestyle

Op alle verkopen via 1622 Lifestyle zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. 

U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

Onderneming: 1622 Lifestyle is een (online) winkel die woondecoratie/kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;
Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1622 Lifestyle is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01170163. BTW nummer:  106100701B01 De Zijl 1 9101 ML DOKKUM.

Totstandkoming van de overeenkomst

De (koop)overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door 1622 Lifestyle. 

Deze bestelling wordt door 1622 Lifestyle bevestigd per mail.

Prijzen 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW.
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 1622 Lifestyle  kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Verzendkosten

Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 

Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend bij bestellingen vanaf €50,00. Bij bestellingen onder dit bedrag berekenen wij €4,95 verzendkosten. Voor verzendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de kosten van verzending en verzekering afhankelijk van het land. 

Betaling

Betaling geschiedt te allen tijde geheel vooraf. Na het plaatsen van de bestelling, kiest de consument voor de betaalmethode iDeal. 1622 Lifestyle streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden.

Levering

Na ontvangst van de bestelling ontvangt u direct een orderbevestiging per mail . Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig zijn neemt 1622 Lifestyle binnen 2 werkdagen contact met u op

1622 Lifestyle biedt de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling aan bij Post.nl. 

Wij streven hierbij altijd naar een zo spoedig mogelijke levering. De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft de consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal 1622 Lifestyle voor terugbetaling zorgen. 

Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

1622 Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u vóór opening contact opnemen met 1622 Lifestyle, bij gebreke waarvan 1622 Lifestyle niet gehouden is uw klachten in behandeling te nemen. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

Productaansprakelijkheid

1622 Lifestyle is niet de producent van de te leveren artikelen en niet aansprakelijk voor gebreken in de artikelen. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dient u 1622 Lifestyle hierover direct in te lichten, waarna 1622 Lifestyle u zal doorgeleiden naar de producent.

Retourneren & Ruilen

Indien uw bestelde artikel(en) niet naar wens zijn kunnen deze binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Kosten voor deze retourzending zijn voor uw eigen rekening en dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Daarbij is het retourneren geheel op eigen risico. Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet naar wens is, dan kunt u dit altijd ruilen. De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. De aanvraag dient altijd vooraf via e-mail (info@1622lifestyle.nl ) aan ons kenbaar gemaakt te worden zodat wij kunnen kijken of de artikel(en) voorradig zijn. De artikelen dienen onbeschadigd, in originele verpakking retour gezonden te worden aan 1622 Lifestyle. Na ontvangst van de artikelen zal binnen 14 werkdagen het bedrag worden teruggestort. 1622 Lifestyle heeft het recht om beschadigde artikelen te weigeren en in overleg met u tot een waardevermindering over te gaan. En als zodanig een lager bedrag terug te storten. Retour sturen is niet mogelijk voor o.a. aanbiedingen, speciaal bestelde artikelen en eventuele andere artikelen onder de € 20,-  Alle artikelen kunnen binnen 8 werkdagen aan ons worden geretourneerd, indien deze niet zijn gebruikt.  Als er iets niet klopt met de bestelling die u heeft ontvangen of (een deel van) uw bestelling is beschadigd, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u dan adviseren wat te doen en u helpen het probleem op te lossen!

Overmacht

1622lifestyle heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 1622lifestyle gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 1622lifestyle kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Klachten

1622 Lifestyle doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de consument de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk aan 1622 Lifestyle te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient de consument dit per omgaande te melden. Dit kan de consument doen door een email te sturen naar info@1622lifestyle.nl

Privacy

1622 Lifestyle vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door 1622 Lifestyle gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betaling transacties en bezorging van de bestelling.

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Voorraad

Door drukte in onze fysieke winkel kan het voorkomen dat het door u gekochte artikel verkocht wordt tijdens het plaatsen van uw bestelling. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen u een passende oplossing bieden. Klanten in onze fysieke winkel hebben altijd een voorkeurs positie.